Eurovea
Eurovea

BA centrum, Jarovské rameno, Danubiana

Trasa vedie z nášho prístaviska vo Vlčom hrdle, popri bratislavskom nábreží. Z hladiny Dunaja uvidíte nábrežie Eurovea, národnú technickú pamiatku Sklad č.7, historickú časť Bratislavy: osobný prístav, Národné múzeum, katedrálu sv. Martina, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River park. Prevezieme Vás pod všetkými 5 bratislavskými mostmi až ku Karloveskému ramenu. Odtiaľ trasa pokračuje dolu tokom do Jarovského ramena popod najnovší Lužný most, ktorý pretína aj samotné rameno. Plavba v ramene je veľmi príjemná a pokojná, naskytne sa Vám zaujímavý pohľad na staré pôvodné hausbóty, nové „domy na vode“, či vyradené obývané dunajské lode. Pokračujeme dolu tokom k prístavisku Čunovo. Zavezieme Vás k vodnému dielu Čunovo a ku galérii moderného umenia Danubiana s možnosťou návštevy reštaurácie na vode (Modrá čajka, DYC Marína Čunovo - bazén na pontóne s možnosťou kúpania). Plavba končí v prístavisku Vlčie hrdlo.

260 € / cena za plavbu pre 1-4 osoby
280 € / cena za plavbu pre 5-6 osôb
300 € / cena za plavbu pre 7-8 osôb

Cena zahŕňa plavbu motorovým člnom po uvedenej trase podľa počtu osôb.

V cene je nealko nápoj a fľaša sektu.

Odhadovaný čas výletu: 3 hodiny
(v prípade návštevy reštaurácie sa čas predĺži)

Objednajte si plavbu P09 prostredníctvom našich kontaktov.

BA centrum, Jarovské rameno, Danubiana