rybársky revír a vodácky areál Veľký Zemník, odstavené rameno Dunaja na pravom brehu
rybársky revír a vodácky areál Veľký Zemník, odstavené rameno Dunaja na pravom brehu

Plavebná komora Gabčíkovo - Medveďov

Ponúkame Vám tento nezabudnuteľný celodenný výlet spojený s preplavbou plavebnej komory Gabčíkovo. Plavba začína v našom prístavisku vo Vlčom hrdle. Plavíme sa dolu tokom okolo Jaroveckého ramena. Pokračujeme okolo prístaviska Čunovo, galérie moderného umenia Danubiana, Hamuliakova, popri Vtáčom ostrove a oblasti Šamorín - Čilistov. Za Čilistovom začína prívodný kanál k plavebnej komore dlhý 17 km. Plavba prívodným kanálom, ktorý tvorí medzinárodnú plavebnú cestu, je povolená iba za účelom preplavby cez plavebnú komoru. Preplavíme sa cez plavebnú komoru Gabčíkovo a pokračujeme dolu tokom do ústia Starého Dunaja a odtiaľ do Medveďovského ramena. Plavba končí v prístavisku Vlčie hrdlo.

490 € / cena za plavbu pre 1-4 osoby
550 € / cena za plavbu pre 5-6 osôb
650 € / cena za plavbu pre 7-8 osôb

Cena zahŕňa plavbu motorovým člnom po uvedenej trase podľa počtu osôb.

V cene je nealko nápoj, fľaša sektu, fotodokumentácia.

Odhadovaný čas výletu: 4-5 hodín
(Nakoľko výlet trvá dlhší čas, odchod z prístaviska Vlčie hrdlo najneskôr o 9:00, odhadovaný čas výletu 4-5 hodín.
Plavba končí v prístavisku Vlčie hrdlo.)

Objednajte si plavbu V01 prostredníctvom našich kontaktov.

Plavebná komora Gabčíkovo - Medveďov