Starý most (máj 2016)
Starý most (máj 2016)

Plavebná komora Gabčíkovo - Starý Dunaj - nedostupné

Ponúkame Vám tento nezabudnuteľný celodenný výlet spojený s preplavbou plavebnej komory Gabčíkovo. Plavba začína v našom prístavisku vo Vlčom hrdle. Plavíme sa dolu tokom okolo Jaroveckého ramena. Pokračujeme okolo prístaviska Čunovo, galérie moderného umenia Danubiana, Hamuliakova, popri Vtáčom ostrove a oblasti Šamorín - Čilistov. Za Čilistovom začína prívodný kanál k plavebnej komore dlhý 17 km. Plavba prívodným kanálom, ktorý tvorí medzinárodnú plavebnú cestu, je povolená iba za účelom preplavby cez plavebnú komoru. Preplavíme sa cez plavebnú komoru Gabčíkovo a pokračujeme dolu tokom do Starého Dunaja, ktorý vie očariť svojimi prírodnými scenériami. V prípade priaznivého počasia možnosť kúpania. Plavba končí v prístavisku Vlčie hrdlo.

/ cena za plavbu pre 3 osoby
/ cena za plavbu pre 4 osoby

Cena zahŕňa plavbu motorovým člnom po uvedenej trase podľa počtu osôb (minimálne 3 osoby), občerstvenie, nealko nápoje, fľašu sektu, prípadné kúpanie, fotodokumentáciu.

Odhadovaný čas výletu: 8-9 hodín
(Výlet je celodenný, odchod z prístaviska Vlčie hrdlo najneskôr o 9:00, odhadovaný príchod cca po 17-18 hod. VÝLET JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 TÝŽDNE DOPREDU.)

Objednajte si plavbu V03 prostredníctvom našich kontaktov.

Plavebná komora Gabčíkovo - Starý Dunaj - nedostupné