Starý most (august 2015)
Starý most (august 2015)

Ponuka

Bratislava centrum
P01
cena za plavbu od
 
120 €
 
Devín
P02
cena za plavbu od
 
160 €
 
Hainburg an der Donau
P03
cena za plavbu od
 
190 €
 
Jarovecké rameno
P04
cena za plavbu od
 
130 €
 
Galéria Danubiana
P05
cena za plavbu od
 
130 €
 
Jarovecké rameno a Danubiana
P06
cena za plavbu od
 
160 €
 
KOMPLET dolu tokom
P07
cena za plavbu od
 
280 €
 
Bratislava centrum a Jarovecké rameno
P08
cena za plavbu od
 
160 €
 
BA centrum, Jarovecké rameno, Danubiana
P09
cena za plavbu od
 
190 €
 
BA centrum, Devín, Jarovecké rameno
P10
cena za plavbu od
 
200 €
 
KOMPLET kombinovaná
P11
cena za plavbu od
 
280 €
 
Romantika - Centrum
R01
cena za plavbu od
 
130 €
 
Romantika - Centrum a Jarovecké rameno
R02
cena za plavbu od
 
160 €
 
Adrenalín - Šípka 1
T01
cena za plavbu od
 
120 €
 
Adrenalín - Šípka 2
T02
cena za plavbu od
 
200 €
 
Plavebná komora Gabčíkovo - Medveďov
V01
cena za plavbu od
 
490 €
 
Výlet na plachetnici
V02
cena za plavbu od
 
250 €
 
Plavebná komora Gabčíkovo - Starý Dunaj
V03
cena za plavbu od
 
600 €
 
Bratislava centrum
P01
cena za plavbu od
 
120 €
 
Devín
P02
cena za plavbu od
 
160 €
 
Hainburg an der Donau
P03
cena za plavbu od
 
190 €
 
Jarovecké rameno
P04
cena za plavbu od
 
130 €
 
Galéria Danubiana
P05
cena za plavbu od
 
130 €
 
Jarovecké rameno a Danubiana
P06
cena za plavbu od
 
160 €
 
KOMPLET dolu tokom
P07
cena za plavbu od
 
280 €
 
Bratislava centrum a Jarovecké rameno
P08
cena za plavbu od
 
160 €
 
BA centrum, Jarovecké rameno, Danubiana
P09
cena za plavbu od
 
190 €
 
BA centrum, Devín, Jarovecké rameno
P10
cena za plavbu od
 
200 €
 
KOMPLET kombinovaná
P11
cena za plavbu od
 
280 €
 
Romantika - Centrum
R01
cena za plavbu od
 
130 €
 
Romantika - Centrum a Jarovecké rameno
R02
cena za plavbu od
 
160 €
 
Adrenalín - Šípka 1
T01
cena za plavbu od
 
120 €
 
Adrenalín - Šípka 2
T02
cena za plavbu od
 
200 €
 
Plavebná komora Gabčíkovo - Medveďov
V01
cena za plavbu od
 
490 €
 
Výlet na plachetnici
V02
cena za plavbu od
 
250 €
 
Plavebná komora Gabčíkovo - Starý Dunaj
V03
cena za plavbu od
 
600 €